Teagmháil / Contact

E-phost:
ainecnif@gmail.com
+353-86-2227533 (Cathaoirleach)

aingealtoibin@gmail.com (Rúnaí)

Bia agus lóistín:
liammaccionnaith46@gmail.com
+353-87-2670461 (Cisteoir)

Cruinniú Cinn Bliana 2024
Beidh Cruinniú Cinn Bliana 2024 ar siúl i gColáiste na Rinne, Dún Garbhán, ar an Satharn 25 Bealtaine seo chugainn, ag tosú ag 2 i.n. Tá fáilte roimh chách.
Annual General Meeting 2024
The Annual General Meeting for 2024 will take place in Coláiste na Rinne, Dungarvan, on Saturday, the 25th of May next, beginning at 2 p.m. All are welcome.

Daonscoil na Mumhan Cúrsa Gaeilge - 2024

Clár | Nótaí Beathaisnéise | Daonscoil

Beidh Daonscoil na Mumhan 2024 ar siúl ón 11 go dtí an 16 Lúnasa seo chughainn. “Deoraithe na nDéise” a bheidh mar théama againn i mbliana. Tuilleadh eolais ag teacht.


Daonscoil na Mumhan 2024 will take place from the 11th to the 16th of August next. This year’s theme will be “Déise Exiles”. More information will follow.


Public Transport

Daonscoil na Mumhan 2024 - Clár

Dé Domhnaigh 11ú

 • 4.00 i.n. Clárú
 • 6.00 i.n. Tae
 • 7.00 i.n. Oscailt Oifigiúil: Monnie Hallinan
 • 8.00 i.n. Seisiún Amhránaíochta le Anne Mulqueen

Dé Luain 12ú

 • 9.30 r.n. Rang Amhránaíochta Aine Ní Fhiannusa nó Rang Gaeilge Celine Ní Chóchlaigh
 • 10.15 r.n. Rang Filíochta le Colm Ó Ceallacháin nó Rang Drámaíochta le Bernadette Watson
 • 11.00 r.n. Sos tae nó caifé
 • 11.30 Léacht an Lae 1: Tomás Ó Donnchadha
 • 1.00 i.n. Dinnéar
 • 2.30 Ceardlann Ealaíne 1 le Máire Bn. Uí Dhrisceoil
 • 6.00 i.n. Tae
 • 7.30 i.n. Iogá 1 le Áine Bn. Uí Cheallaigh

Dé Máirt 13ú

 • 9.30 r.n. Rang Amhránaíochta nó Rang Gaeilge
 • 10.15 r.n. Rang Filíochta nó Rang Drámaíochta
 • 11.00 r.n. Sos tae nó caifé
 • 11.30 r.n. Léacht an Lae 2: Catherine Foley
 • 1.00 i.n. Dinnéar
 • 2.30 i.n. Ceardlann Ealaíne 2
 • 5.00 i.n. Ióga 2
 • 7.30 i.n. Seoladh “An Linn Bhuí” 2024

Dé Céadaoin 14ú

 • 9.30 r.n. Rang Gaeilge
 • 10.15 r.n. Ceardlann Próis nó Rang Drámaíochta
 • 11.00 r.n. Sos tae nó caifé
 • 11.30 r.n. Cúirt Filíochta
 • 1.00 i.n. Dinnéar
 • 2.30 i.n. Rang Amhránaíochta
 • 7.30 i.n. Quiz Boird
 • 9.30 i.n. Seisiún Ceoil i Mooneys

Déardaoin 15ú

 • 9.30 r.n. Rang Gaeilge
 • 10.15 r.n. Rang Filíochta nó Rang Drámaíochta
 • 11.00 r.n. Sos tae nó caifé
 • 11.30 r.n. Léacht an Lae 3: Marcus Mac Conghail
 • 1.00 i.n. Dinnéar
 • 2.30 i.n. Rang Amhránaíochta
 • 3.30 i.n. Siúlóid na Reiligí
 • 7.15 i.n. Aifreann an Daonscoile
 • 8.30 i.n. Ceolchoirm na Daonscoile agus Céilí

Dé hAoine 16ú

 • 9.30 r.n. Rang Amhránaíochta nó Rang Gaeilge
 • 10.15 r.n. Rang Filíochta nó Rang Drámaíochta
 • 11.00 r.n. Sos tae nó caifé
 • 11.30 r.n. Taispeántas Drámaíochta agus Comórtas Dreas Cainte
 • 1.00 i.n. Dinnéar
 • 200 i.n. Scaradh na gCarad

Nótaí Beathaisnéise - Biographies

Tomás Ó Donnchadha: “An slí ar féidir le saol a chaitheamh mar deoraí dul i bhfeidhm ar dhuine: Cuntas pearsanta”
Ollamh Emeritus in Ollscoil Iarthar na hAstráile is ea Tomás Ó Donnchadha. Rugadh san Lios Mór é i 1953, is d’fhreastal sé ar scoil na mBráithre Críostaí ann. Bhain sé amach céim BA ó Ollscoil Luimní, céim M.Ed. ó Choláiste na Tríonóide, is céim MA is PhD ó Ollscoil Náisiúnta na hÉireann. Bhí sé ina mhuinteoir meánscoile go dtí gur chuaigh sé ar imirce go dtí an Leathsféar Theas i 1989, áit ina bhfuil sé ina chónaí ó shin. D’oibrigh sé mar acadóir i Nua -Ghuine Phapua is san Astráil, chomh maith le Singeapór, An Mhalaeisia, Hong Cong, is na Filipíní. Is speisialtóir i stair an oideachais is ar bheartas oideachais i dtíortha iarchoimhlint é. Go dtí seo, tá níos mó ná daichead leabhar curtha i gcló aige le cuideachtaí idirnáisiúnta foilsitheoireachta ar na hábhair seo. Chomh maith le sin, tá sé ina Chomhalta Tofa de Chumann stairiúil Ríoga na Breataine agus de Acadamh Eolaíochtaí Sóisialta na hAstráile. Is mór an tacadóir é d’fhoireann iomána Phort Láirge, cé gurbh é an éacht spóirt is mó a bhfuil sé bródúil as ná bheith ina bhall scórála ar fhoireann San Niocláis – foireann na Rinne, dúiche a mhuintire – a bhuaigh comórtas sinsir Chontae Phort Láirge sa reathaíocht trastíre i 1973.

Sé an téama a díreoidh an láithreora isteach ar ina chur i láthair ná gur féidir le deoraíthe dearcadh nua a fháil orthu féin, ar a muintir, is ar a n-áit dhúchais de bharr a dtagann siad i dtaithí orthu thar sáile. Déanfaidh sé cur síos ar sin le cuntas ar a dtáinig sé ar a thuiscint féin ar an tairiscint seo. Chun dul i ngleic leis, díreóidh sé ar na rudaí géarchúiseacha a bhlais sé don chead uair san tír is mó ar chuir sé suim inti sarar chuaigh sé chun chónaí inti, ar feadh dhá bhliain in iomlán ar dtús, is ansin ar feadh coicíse gach bhliain ar feadh fiche bliain. Sé an tír sin ná Nua-Ghuine Phapua.


Catherine Foley: “Sa bhaile go dúch ina ndiaidh”
Is as Gaeltacht na nDéise í Catherine Foley. Is scríbhneoir, craoltóir, file agus iarbhall foirne leis The Irish Times í. I measc na leabhar atá scríofa aici tá na leabhair don fhoghlaimeoir fásta “Sorcha sa Ghailearaí”, “An Cailín Rua” agus “Samhradh an Chéasta”; foilsíodh dhá bhailiúchán filíochta léi “Ag Marú Maicréal” agus “Amhrán Sráidbhaile/Village Song”, tháinig a bailiúchán colún “Cuisle an Chósta” amach i 2019 agus d’fhoilsigh Mercier Press a cuimhní cinn, “Beyond the Breakwater” sa bhliain 2018. Déanfar comóradh ar dheoraithe na nDéise sa léacht seo. Cuimhneofar ar dhaoine go raibh orthu imeacht ó bhaile ag pointí stairiúla éigin agus a mhair mar dheoraithe i bhfad i gcéin. Cíorfar saol na ndeoraithe seo a d’fhág marc suntasach ar mhuintir na nDéise i slí éigin, munar chúisigh siad cuimhní speisialta nó munar chruthaigh siad píosa ealaíne a thugann le fios dúinn gur fhulaing siad, gur bhain siad sólás amach ón dúchas lenar bhain siad agus go raibh mórtas cine is ceantair i gcroílár a marthana.


Marcus Mac Conghail: “’Na Conneries’- Scéalta agus Amhráin”
Is scríbhneoir, ceoltóir agus craoltóir é Marcus Mac Conghail atá ag obair le Raidió na Gaeltachta i gConamara. Chraol RnaG clár raidió a dhein sé faoi na hamhráin agus na scéalta a bhaineann leis na deartháireacha Connery i mbliana. Tá sé ag súil go mór le bheith páirteach i nDaonscoil na bliana seo.

Daonscoil

Cuspóir agus Fealsúnacht
Bunaíodh Daonscoil na Mumhan mar sheachtain chaidrimh agus oideachais do dhaoine fásta a labraíonn an Ghaeilge - seacht lá ina shnaidhmfí forbairt chultúrtha agus foghlaim, cairdeas agus canadh, ceol agus cadráil, éisteacht le malairt tuairime agus lorg fios fátha. Sos é freisin ó thiaráil na bliana fada, saoire in aice na farraige.

Bíonn fís na hÉireann athGhaelaithe mar chúlra don Daonscoil agus déantar talamh slán de gur rí-thábhachtach don náisiún ár dteanga féin a bheith á labhairt.

Aims and History
The Munster Folk School was established in 1953 as an educational week for adults mostly. The educational methods used ensure a most enjoyable week is had by all - lectures, debates, symposia, classes for all levels of Irish language competence, poetry reading, recitals, recitation and poetry writing, art classes, a variety of games, swimming, hill walking, bus tours, music, choral singing and more.

A vision of Ireland where the Irish language flourishes imbues everything we do at the Daonscoil. As is obvious, all aspects of Irish culture are encouraged.

Stair na Daonscoile
I 1952 mhol Pádraig Ó hÍceadha, feirmeoir óg ó Dhúthalla, gur chóir tionól seachtaine do Ghaeilgeoirí a eagrú gach bliain. Ghlac Dáil na Mumhan de Chonradh na Gaeilge leis an moladh seo agus deineadh amhlaidh.

Le comhoibriú ón bhFear Mór, Bainisteoir Choláiste na Rinne sna Déise, bhí an chéad tionól sa Rinn. Agus is i gColáiste na Rinne a tionóladh gach Daonscoil ó shin i leith. Níor tugadh "Daonscoil" ar an ócáid go ceann tamaill agus ní bhíodh aon téama faoi leith don tseachtain sna blianta tosaigh. Ní ba dhéanaí socraíodh ar théama a roghnú don scoil. Mar shampla ba é téama 2002 "Caoga Bliain faoi Bhláth".

Lean Pádraig Ó hÍceadha mar Stiúrthóir na Daonscoile ó 1953 go 1999. Tá Pádraig Ó Dálaigh ina Chisteoir ó 1958 i leith. Bhí a lán daoine eile, leis, a chaith a ndúthracht leis an tionsnamh.

Ó 1996 i leith bíonn Daonscoil an Fhómhair i nGuagán Barra, in Iarthar Chorcaí. Deireadh seachtaine i Mí Dheireadh Fómhair a roghnaítear don ócáid seo.

Seoladh leabhar cuimhní in ómós do Phádraig Ó hÍceadha sa Rinn i 2002.

History of the Daonscoil
Since its inception in 1953 at the suggestion of a young farmer, Pádraig Ó hÍceadha, the Daonscoil has been held at Coláiste na Rinne (Ring College) in County Waterford. In later years, a debate and discussion theme has been set each year. In 2002, for example, to celebrate the Daonscoil's 50th Anniversary, the theme was "Caoga Bliain Faoi Bhláth".

An additional autumn Folk School has also been held since 1996 in Guagán Barra in County Cork. It, too, has a special theme.

Payment Details
ACCOUNT NAME/AINM AN CHUNTAIS: Daonscoil na Mumhan
IBAN: IE47 AIBK 9354 7606 3030 53
BIC: AIBKIE2D

Unfortunately we do not offer the option of payment by card. Is oth linn a rá nach bhfuil córas íocaíochta le cártaí ar fail.